Sdílení prostor na SŠTE

V pátek 18. června 2021 byla naší školou realizována aktivita pro učitele odborného výcviku: Sdílení prostor na SŠTE Brno. Tuto aktivitu jsme se rozhodli nabídnout v rámci projektu Implementace KAP JMK II. Na sdílení dorazili učitelé z celého Jihomoravského kraje, konkrétně z Brna, Vyškova, Hodonína, Veselí nad Moravou a ze Strážnice.
Dopolední část dne byla pojata jako workshop firmy Renishaw, se kterou naše škola navázala spolupráci. Hostující učitelé měli možnost si nejen teoreticky, ale i prakticky některé výrobky vyzkoušet, jelikož je máme nainstalovány na našich CNC strojích.

Odpolední část byla pojata jako konzultace problematiky programování a výroby na CNC obráběcích strojích, kde jsme se prioritně, na základě zájmu hostujících učitelů, věnovali řídícímu systému Sinumerik od firmy Siemens. Měli jsme možnost podělit se navzájem o zkušenosti z různých škol a nabídli i možnost další vzájemné výpomoci a sdílení znalostí a informací z oblasti výuky CNC na středních školách.

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Petru Kurdiovskému a panu Martinu Dlouhému z firmy Renishaw, za jejich prezentaci a praktické ukázky.

Za realizační tým
Mgr. Josef KORČÁK, MBA
Školní koordinátor projektu iKAP JMK II. – COV Strojírenství