Exkurze ve firmě Delong instruments, as.

Dne 28. 6. po vstřícné domluvě s marketinkovou specialistkou navštívila naše třída ME3B firmu Delong instruments, as. Seznámili jsme se s typy transmisních elektronových mikroskopů, které umožňují používat TEM v každodenní laboratorní práci.

Malé rozměry, bezkonkurenční cena a rozlišení až 1 nm umožní přenést výhody transmisní elektronové mikroskopie i do malých laboratoří bez nutnosti velkého zázemí pro velké elektronové mikroskopy. LVEM (Low voltage electron microscopy) pracují totiž v tzv. nízkém napětí = relativně nízká energie má za následek zvýšený rozptyl elektronů a tím i zvýšený kontrast obrazu. Čočky v elektronových mikroskopech Delong pracují na bázi unikátní technologie  permanentních magnetů. Díky tomu nepotřebují chlazení a dosahují tak výrazně menších rozměrů.

Zahráli jsme si i hru s míčky, kdy jsme byly nečistoty a odchylovali jsme laserový paprsek ve vakuu.

Za naše znalosti ze školy jsme byli odměňováni. Bylo to zajímavé dopoledne s praktickým využitím našich vědomostí z Mikroelektroniky.

Mgr. Horáková a Ing. Chmel