Rozvoj a spolupráce s partnery v různých aktivitách finanční gramotnosti

Jsme rádi, že se naše škola se podílí na rozvoji finanční gramotnosti nejenom u nás na škole, ale také celoplošně v ČR. Poděkování patří partnerům školy a pořadatelům celorepublikového finále Rozpočti si to!, že naše škola byla jedním odborným porotcem v soutěži.
Vítězům gratulujeme!