Exkurze ve firmě SECO Tools CZ s.r.o.

Během jednoho z posledních horkých dní, v pondělí 14. 6. 2021, se skupinka našich žáků, soutěžících ve Skills Czech republic, vydala na exkurzi do firmy SECO Tools CZ s.r.o., která sídlí nedaleko naší školy.

Po příchodu na pobočku Seco tools s.r.o (dále jen SECO) jsme byli vřele přivítáni panem Ing. Petrem Zugarem, jednatelem firmy SECO pro Českou a Slovenskou republiku, v doprovodu několika jeho kolegů. Proběhla krátká rozprava o naší škole (vybavenost, důvod návštěvy, seznámení s projektem Skills,…) a byli jsme pobídnuti k návštěvě „pultíku“ kde bylo připraveno občerstvení.

Následně jsme se přesunuli do posluchárny, kde jsme se pod vedením zkušeného lektora seznámili s historií firmy a s postavením firmy SECO ve světě. Řešili jsme mimo jiné problematiku tvorby třísky, poučili jsme se o problematice řezných podmínek. Celá rozprava probíhala ve velice přátelském duchu a byla velice přínosná pro všechny účastníky.

Poté jsme se přesunuli do showroomu, kde jsme se doslova mohli nástrojů dotknout, prohlédnout si je, ale také jsme se mohli ptát na různé otázky, které jsme třeba v rámci debaty neřešily. V showroomu byly umístěny mimo spousty nástrojů, odměřovací zařízení a zařízení pro tepelné upínání. Přístroj pro tepelné upínání nám byl předveden v doprovodu velice povedené instruktáže nejen s popisem, jak stroj funguje, ale i s důvodem proč dané upínání používat (výhody a nevýhody).

Ke konci workshopu jsme si mohli prohlédnout i kus rudy, ze které se získávají suroviny pro výrobu nástrojů ve firmě SECO. Mimo již zmíněné jsme byli seznámeni i s ekologickým dopadem výroby nástrojů v globálním měřítku, ale i s možností recyklace použitých nástrojů a s ekologickým myšlením firmy SECO.

Žáci byli nadšení z množství informací, které během návštěvy získali. Odnesli jsme si nejen nové vědomosti, ale i zážitky a poznatky samotných zaměstnanců ve firmě SECO.

Závěrem  bychom chtěli poděkovat panu Ing. Petru Zugarovi, že nám umožnil společnost SECO navštívit a celou dobu se nám, společně se svými kolegy, věnoval. Doufáme, že tato nově navázaná spolupráce s firmou SECO bude dlouhodobě přínosná nejen pro naše žáky, ale i pro firmu SECO.

Bc. Vít Gajdoš, Mgr. Josef Korčák, MBA