Řízení reklamací a neshodného výrobku ve výrobě

TERMÍN: 25. 11. 2022 ROZSAH: 8 hodin 
OBSAH  
 • 5 x PROČ – proč vám nefunguje nástroj 5 x PROČ?
 • Analýza vad – rozpoznáte kritické vady?
 • Ishikawův diagram – zahajte burzu nápadů.
 • Metoda 8D report – nebuďte unáhlení, buďte důslední.
ZÁMĚŘENÍ
 • Vývojovým, procesním  a konstrukčním inženýrům.
 • Pracovníkům zákaznické kvality a údržby.
 • Interním auditorům.
 • Mistrům výroby.
PŘÍNOS A CÍL
 • Najít, identifikovat a pojmenovat příčiny problémů na pracovištích spojené s reklamacemi.
 • Zvládnout a zhodnotit správnost nastavení kontrolních plánů.
 • Umět rozlišit nápravná a preventivní opatření.
 • Prokázat příčiny výrobního problému.
 • Navrhnout efektivně nápravná a preventivní opatření.
ZAKONČENÍ A CENA
 • Možnost zakončení kurzu testem.
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného testu.
 • Maximální počet 15 účastníků / cena na osobu 1 100 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektorka kurzu
Mgr. Bc. Marie ZÁVODNÁ, DiS.