Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásil ředitel školy volno pro žáky Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace ve dnech:

12. dubna 2022
13. dubna 2022
Organizační a personální zabezpečení přijímacích zkoušek
02. května 2022 
03. května 2022
Organizační a personální zabezpečení didaktických testů (MZ – jarní zkušební období)