Přednáška: „Svoboda slova aneb cenzura na internetu“

Dne 1. dubna 2022 se uskutečnila pro žáky tříd EPO4 a IT4B přednáška na téma „Svoboda slova aneb cenzura na internetu“.  Žáci se hlouběji ponořili do problematiky moci globálních platforem, dozvěděli se více o konkrétních formách cenzurních zásahů v rámci světa, o přístupech vlád k této problematice ve Vietnamu, Brazílii, Německu, USA, Maďarsku a Polsku.

V neposlední řadě byli žáci seznámeni s legislativními opatřeními či návrhy některých vlád v této problematice. Přednáška byla plná zajímavých informací. V druhé polovině přednášky dostali žáci prostor na dotazy a na závěr byl jeden z dotazů odměněn tričkem.

Přednášku vedl Ing. Vlastimil Veselý, Ph.D., MBA, ze Společnosti pro obranu svobody projevu, kterému  děkujeme za poutavou přednášku a budeme se těšit na další podobná setkání.