Puškař

V Ý U K A termín:
dny:
2024
PO, ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas: 
96 hodin
15:00-19:00 hod.
OBSAH  
  • Zpracování kovových materiálů, dřeva a nekovových materiálů ručním a strojním obráběním.
  • Součástí historických a současných zbraní.
  • Zhotovení jednotlivých součástí zbraní na základě technické dokumentace, montáž, demontáž a zkoušení.
  • Výroba replik historických zbraní.
  • Provádění povrchové úpravy kovových i nekovových částí zbraní.
ZÁMĚŘENÍ
  • Uchazečům, kteří jsou vyučeni, středoškoláky a vysokoškoláky, vystudované ve strojírenství nebo příbuzném oboru.
  • Puškařům, kteří ovládají obrábění kovů a dalších materiálů.
  • Rytcům, kteří mají talent v oblasti výtvarné výchovy.
PŘÍNOS A CÍL
  • Zvládnout oblast konstrukce malorážových zbraní pro civilní potřebu.
  • Orientovat se v oblasti měření a systému managementu jakosti loveckých, sportovních a obranných zbraní.
  • Seznámit se s problematikou vnější a vnitřní balistiky ručních zbraní.
  • Orientovat se ve výrobních výkresech.
  • Vypracovat TP pro výrobu zbraně.
  • Posoudit odlišnosti mezi loveckými, sportovními a obrannými zbraněmi.
  • Charakterizovat a používat způsoby pro výrobu a opravu zbraní.
ZAKONČENÍ A CENA
  • OSVĚDČENÍ o o absolvování vzdělávacího programu.
  • Cena vzdělávacího programu 125 000 Kč.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektor kurzu
Ing. Tomáš RUDOLF