Puškař

T E R M Í N výuky: 2023 ROZSAH výuky: 96 hodin 
OBSAH  
 • Zpracování kovových materiálů, dřeva a nekovových materiálů ručním a strojním obráběním.
 • Součástí historických a současných zbraní.
 • Zhotovení jednotlivých součástí zbraní na základě technické dokumentace, montáž, demontáž a zkoušení.
 • Výroba replik historických zbraní.
 • Provádění povrchové úpravy kovových i nekovových částí zbraní.
ZÁMĚŘENÍ
 • Uchazečům, kteří jsou vyučeni, středoškoláky a vysokoškoláky, vystudované ve strojírenství nebo příbuzném oboru.
 • Puškařům, kteří ovládají obrábění kovů a dalších materiálů.
 • Rytcům, kteří mají talent v oblasti výtvarné výchovy.
PŘÍNOS A CÍL
 • Zvládnout oblast konstrukce malorážových zbraní pro civilní potřebu.
 • Orientovat se v oblasti měření a systému managementu jakosti loveckých, sportovních a obranných zbraní.
 • Seznámit se s problematikou vnější a vnitřní balistiky ručních zbraní.
 • Orientovat se ve výrobních výkresech.
 • Vypracovat TP pro výrobu zbraně.
 • Posoudit odlišnosti mezi loveckými, sportovními a obrannými zbraněmi.
 • Charakterizovat a používat způsoby pro výrobu a opravu zbraní.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o o absolvování vzdělávacího programu.
 • Maximální počet 5 účastníků / cena na osobu 25 000 Kč.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektor kurzu
Ing. Tomáš RUDOLF