Projektový den – Prima život

projektŽáci PSP2 se dne 6. 3. 2020 zúčastnili projektového dne zaměřeného na finanční vzdělávání. Smyslem bylo, aby si žáci uměli stanovit životní cíle, získali správné finanční návyky a s tím spojený rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí. Cílem je také prevence předlužení mladé generace. Projektový den byl formou hry, která rozvíjí finanční gramotnost žáku SŠ a ukáže jim praktický postup do života jako odpověď na otázku: Až se budu stavět na vlastní nohy, o co všechno se budu muset postarat?