Praktická výuka vrtání

TERMÍN: 24. 11. 2022 ROZSAH: 8 hodin 
OBSAH  
 • požadavky na provoz, obsluhu a údržbu při obrábění kovů, všeobecná ustanovení
 • seznámit s druhy nástrojů pro vrtání, upínání nástrojů včetně určení řezných podmínek
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče profesí –  ve strojírenských společnostech, kovovýrobách, drobné údržbě, údržbářských a správcovských společnostech
 • pro pracovníkům, co potřebují číst a pracovat podle technických výkresů a náčrtů
PŘÍNOS A CÍL
 • Naučit základy technologie obrábění na vrtačkách.
 • Naučit se volit řezné podmínky pro obrábění.
 • Zvolit správné nástroje pro obrábění.
 • Správně zvolit technologický postup.
 • Dodržovat BOZP.
 • Pochopit princip vrtání.
 • Rozlišovat nástroje pro vrtání, zahlubování, vyhrubování a vystružování.
 • Ovládat pracovní prostředí vrtačky.
 • Zvolit TP efektivně.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Maximální počet 8 účastníků / cena na osobu 1 600 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu
Ing. Tomáš RUDOLF
Miloš PRUŠA