Praktická výuka soustružení

TERMÍN: 24. 11. 2022 ROZSAH: 40 hodin 
OBSAH  
 • podstata soustružení
 • rozdělení soustružnických nožů
 • volba řezných podmínek
 • rozdíl mezi soustružení ocelí a lehkých kovů
 • řezné podmínky, používání chladících kapalin s ohledem na druh materiálu
 • upínání soustružnických nožů, obrobků
 • vystřeďování obrobku
 • soustružení válcových ploch
 • upichování, zapichování
 • vrtání, řezání závitů
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče profesí –  ve strojírenských společnostech, kovovýrobách, drobné údržbě, údržbářských a správcovských společnostech
 • pro pracovníkům, co potřebují číst a pracovat podle technických výkresů a náčrtů
PŘÍNOS A CÍL
 • Naučit základy technologie obrábění na soustruhu.
 • Naučit se volit řezné podmínky pro obrábění a zvolit správné nástroje a technologický postup.
 • Dodržovat BOZP.
 • Pochopit princip soustružení.
 • Rozlišovat nástroje pro soustružení.
 • Ovládat pracovní prostředí soustruhu.
 • Zvolit TP efektivně.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Maximální počet 8 účastníků / cena na osobu 4 500 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektor kurzu
Petr JAKUBÍČEK