Praktická výuka frézování

V Ý U K A termín:
dny:
2024
PO, ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas: 
24 hodin
15:00-19:00 hod.
OBSAH  
 • podstata frézování
 • rozdělení fréz podle umístnění zubů, tvaru zubů a průběhu ostří, podle konstrukce a upínání
 • volba průměru frézy, řezných podmínek
 • rozdíl mezi frézováním ocelí a lehkých kovů
 • řezné podmínky, používání chladících kapalin s ohledem na druh materiálu
 • upínání vrtáků a stopkových fréz
 • upínání nástrojů
 • úhlování obrobků
 • frézování osazení, drážek uzavřených a průchozích, šikmých ploch
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče profesí –  ve strojírenských společnostech, kovovýrobách, drobné údržbě, údržbářských a správcovských společnostech
 • pro pracovníkům, co potřebují číst a pracovat podle technických výkresů a náčrtů
PŘÍNOS A CÍL
 • Naučit základy technologie obrábění na frézkách.
 • Naučit se volit řezné podmínky pro obrábění.
 • Zvolit správné nástroje pro obrábění  a technologický postup.
 • dodržovat BOZP.
 • Pochopit princip frézování.
 • Rozlišovat nástroje pro frézování.
 • Ovládat pracovní prostředí frézky.
 • Zvolit TP efektivně.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu
 • Cena vzdělávacího programu 28 000 Kč.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektor kurzu
Milan RUSIŇÁK