Praktická výuka frézování

TERMÍN: 24. 11. 2022 ROZSAH: 24 hodin 
OBSAH  
 • podstata frézování
 • rozdělení fréz podle umístnění zubů, tvaru zubů a průběhu ostří, podle konstrukce a upínání
 • volba průměru frézy, řezných podmínek
 • rozdíl mezi frézováním ocelí a lehkých kovů
 • řezné podmínky, používání chladících kapalin s ohledem na druh materiálu
 • upínání vrtáků a stopkových fréz
 • upínání nástrojů
 • úhlování obrobků
 • frézování osazení, drážek uzavřených a průchozích, šikmých ploch
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče profesí –  ve strojírenských společnostech, kovovýrobách, drobné údržbě, údržbářských a správcovských společnostech
 • pro pracovníkům, co potřebují číst a pracovat podle technických výkresů a náčrtů
PŘÍNOS A CÍL
 • Naučit základy technologie obrábění na frézkách.
 • Naučit se volit řezné podmínky pro obrábění.
 • Zvolit správné nástroje pro obrábění  a technologický postup.
 • dodržovat BOZP.
 • Pochopit princip frézování.
 • Rozlišovat nástroje pro frézování.
 • Ovládat pracovní prostředí frézky.
 • Zvolit TP efektivně.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu
 • Maximální počet 8 účastníků / cena na osobu 3 500 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektor kurzu
Milan RUSIŇÁK