Praktická výuka broušení na plocho

T E R M Í N výuky: 2023 ROZSAH výuky: 8 hodin 
OBSAH  
 • Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu při obrábění kovů, všeobecná ustanovení.
 • Seznámení se s druhy nástrojů pro broušení a řezání, upínání nástrojů včetně určení řezných podmínek.
ZÁMĚŘENÍ
 • Pracovníkům ve strojírenských společnostech, kovovýrobách.
 • Pracovníkům drobné údržbě, údržbářských a správcovských společnostech.
 • Pracovníkům, co potřebují číst a pracovat podle technických výkresů a náčrtů.
PŘÍNOS A CÍL
 • Naučit základy technologie obrábění na brusce.
 • Naučit se volit řezné podmínky pro obrábění.
 • Zvolit správné nástroje pro obrábění.
 • Zvolit správně a efektivně technologický postup.
 • Dodržovat BOZP.
 • Pochopit princip broušení a rozlišovat nástroje pro broušení .
 • Ovládat pracovní prostředí brusky.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Maximální počet 2 účastníci / cena na osobu 4 400 Kč.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektoři kurzu
Ing. Tomáš RUDOLF