Praktická elektrotechnika a elektronika

V Ý U K A termín:
dny:
2024
PO, ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas: 
32 hodin
15:00–19:00 hod
OBSAH  
 • základy BOZP, základy elektroniky a elektrotechniky
 • pasivní a aktivní součástky (dioda, Zenerova dioda, LED dioda, tranzistor)
 •  měření elektrických veličin – U, I, R, L, C, F
 • práce s osciloskopem, operačním zesilovačem, logickými obvody, oscilátory
 • zhotovení  a změření parametrů u elektronických výrobků (siréna, blikač SMD)
 • spínané zdroje, měniče, práce s SMD
 • čidla, mikroprocesory (ARDUINO)
 • mikrosystémy (LOGO! Siemens)
 • orientace ve schématu, kontrolní práce, kontrolní test
ZÁMĚŘENÍ
 • pro pracovníky s elektrotechnickým vzděláním
PŘÍNOS A CÍL
 • Porozumět funkci základních elektronických součástek.
 • Seznámit se s pasivními a aktivními součástkami elektroniky.
 • Seznámit se s měřidly pro U, I, R, L, C, F.
 • Orientovat se v elektrotechnických schématech.
 • Ovládat a používat měřící techniku pro elektroniku.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena vzdělávacího programu 43 000 Kč.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři kurzu
Ivo BAREŠ
Tomáš GRITZ
Aleš JÍLEK
Mgr. Vlastimil NĚMEČEK
Bc. Zdeněk ONDRÁČEK
Jiří ŠANDERA