Pozvánky k písemným zkouškám společné části MZ 2020_podzim

Dnes byly odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části MZ všem maturantům, kteří jsou k těmto zkouškám přihlášeni. Věnujte pozornost pokynům na pozvánce.

Dostavte se včas, nezapomeňte vzít sebou platný průkaz totožnosti (OP nebo pas).

Přeji Vám hodně úspěchů při zkouškách. Jana Tillerová