Informace ke konání písemných zkoušek společné části MZ_2020_podzim

Všem maturantům naší školy byl do e-mailových schránek zaslán Výpis z přihlášky, na kterém je uveden kód VPŽ, který potřebujete pro přihlášení do Výsledkového portálu žáka VPZ. Výpis z přihlášky si důkladně zkontrolujte, případnou nesrovnalost řešte ihned podle pokynu v e-mailu. V aktuálním maturitním období nemusíte zasílat škole potvrzení o správnosti výpisu.

MŠMT vydalo Jednotne-zkusebni-schema-pro-podzimni-maturitni-zkousku. Věnujte pozornost příloze č. 8 – podrobné schéma. V příloze jsou uvedeny časy zahájení administrace zkoušek a přesný časový harmonogram všech písemných zkoušek společné části MZ.

Seznamy maturantů v učebnách budou zveřejněny v den konání zkoušek ve vstupním vestibulu školy, v budově pak i na dveřích učeben. Dbejte pokynů vyučujících, kteří budou v budově školy konat dohled.

Kontrola povolených pomůcek proběhne vždy 15 minut před zahájením administrace zkoušky v učebně. Po skončení administrace a zahájení vlastní zkoušky již nelze do učebny vstoupit. 

Ke zkoušce se dostavte s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo pas).