Pneumatické řídící systémy (PN122) – nadstavbový seminář

T E R M Í N výuky: 18. – 20. října / 6. – 8. prosince 2022 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • opakování základních zapojení
 • schématické značení (schémata, funkční diagramy)
 • druhy řízení
 • zvláštní prvky řídících systémů – metody. návrhy
 • vytváření schémat zapojení podle ISO 1219
 • sekvenční řízení
 • vytváření rozsáhlejších řídících systémů
 • čtení schémat zapojení
 • doplňkové ovládací funkce
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče profesí –  kvalifikovaní dělníci, montéři, údržbáři, konstruktéři, projektanti, mistry ve výrobě  a učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • Poznat možnosti rozsáhlejších systémů pneumatického řízení.
 • Naučit se číst složitější schémata zapojení, vytvářet a uvádět do provozu řídící systémy.
 • Porozumět rozsáhlejším systémům pneumatického řízení.
 • Orientovat se ve složitějších schématech zapojení, prakticky řídící systémy sestavovat a uvádět do provozu.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného test.
 • Maximální počet 10 účastníků / cena na osobu 16 400 Kč.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektor kurzu
Ing. Vlastimil NĚMEČEK