Úvod do pneumatiky (PN111) – komplexní seminář

T E R M Í N výuky: 22. – 24. 11. 2022 / 17. – 19. 1. 2023 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • vlastnosti stlačeného vzduchu
 • úprava stlačeného vzduchu
 • konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků
 • pneumotory
 • ventily – vícecestné, vícepolohové, škrticí, redukční, zpětné, pojistné
 • pomocná zařízení – tlumiče, kapacity, filtry, maznice
 • schématické značky
 • základní zapojení
 • návrh jednoduchých schémat zapojení
 • praktická cvičen
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče profesí –  kvalifikovaní dělníci, montéři, údržbáři, konstruktéři, projektanti a učitelé
PŘÍNOS A CÍL
 • Pochopit jednoduché systémy pneumatického řízení.
 • Naučit se navrhovat zapojení, prakticky je sestavovat a uvádět do provozu.
 • Porozumět jednoduché systémy pneumatického řízení.
 • Orientovat se navrhovat zapojení, prakticky je sestavovat a uvádět do provozu.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného test.
 • Maximální počet 10 účastníků / cena na osobu 16 400 Kč.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektor kurzu
Ing. Vlastimil NĚMEČEK