Pečeť kvality podruhé pro naši školu

2Dne 19. 10. – 20. 10. 2016 se učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková zúčastnila Diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava s názvem Řemeslo má zlaté dno, která byla zaměřena na podporu vzdělávání v oblasti řemeslných profesí. Cílem bylo představit aktivity programu Erasmus+, prezentovat příklady dobré praxe a podporu začleňování účastníků ze znevýhodněných skupin prostřednictvím projektové činnosti. Součástí konference bylo vyhlášení nejlepších projektů, které získaly ocenění Pečeť kvality a motivace žadatelů k využití evropských nástrojů na podporu mobility.
Diseminační konference byla pro naši školu velmi slavnostní událostí, protože právě naše škola v kategorii Projekty mobility získala ocenění za nejlepší projekt programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2013 za projekt č. CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229 Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností, během kterého žáci čtyři týdny pracovali a plnili jednotky výsledků učení ve firmách v hrabství Hampshire ve Velké Británii.
Po obdržení ceny Evropský učitel jazyků roku 2013 a Pečeť kvality 2011 Mgr. Myslíková, vedoucí projektu, znovu převzala ocenění a přednesla zajímavou prezentaci o realizaci, průběhu a dopadu projektu. Z více než 250 projektů tak naše škola byla jedinou střední školou, která získala toto ocenění.
Celý článek na stránce projektu Erasmus+