Přehled kandidátů přihlášených do voleb členů školské rady

[important]Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, sděluje volební komise, že ve stanovené lhůtě pro podání přihlášek do pátku 10. 11. 2017 do 14:00 hod. v souladu se zveřejněným volebním řádem, byly přijaty tyto přihlášky do školské rady na naší škole. Ing. Pavel Meňhart (předseda volební komise)[/important]