Evropská globální témata – plýtvání potravinami

JpegDne 6. 11. 2017 se žáci třídy EPO3 účastnili vzdělávací lekce zaměřené na evropská globální témata. Celá akce byla součástí projektu Nadace Veronica. Tato moravská nadace se dlouhodobě věnuje problematice ochrany životního prostředí a krajiny. Lektoři organizace NaZemi pracovali s žáky metodami Kritického myšlení, podporovali dialog a otevřenost při řešení úkolů. Žáci se zabývali tématy pěstování,  nabídky a prodeje potravin. Celá skupinová výuka směřovala k posílení povědomí o problematice plýtvání potravinami. Dvě interaktivní hodiny, ve kterých žáci také posilovali komunikační schopnosti, byly příjemným zpestřením výuky.