Odpovědi na nejčastější otázky uchazečů…

1) Kolik žáků a na jaké obory přijímáte ke studiu?
Tyto údaje každý rok popisují tzv. povolené výkony z JMK.

 

2) S jakým průměrem se k vám dostanu na učební a na maturitní obor?

 

Závazná kritéria pro přijímací řízení pro nadcházející školní rok zveřejníme na konci ledna zde na stránkách. V nich se určitě objeví podrobnosti o tom, které průměry ze vzdělávání ze ZŠ se budou brát v úvahu, jak budou ohodnoceny a kolik bodů je možno získat celkem. Průměr ze ZŠ není základním rozhodujícím kritériem a ani nelze říci jednoznačně hranici úspěšnosti.

 

3) Umožňujete žákům i zahraniční stáže a pobyty v rámci výuky?

 

Ano, škola je dlouhodobě zapojena do projektu Erasmus a Erasmus + a vysílá žáky na krátkodobé (měsíční) a dlouhodobé (tříměsíční) stáže v Irsku, spolupracujeme také se školami a firmami v chorvatském Zadaru, na Slovensku v Bratislavě, v Itálii a Norsku.

 

4) Jaké jsou možnosti ubytování pro mimobrněnské žáky?

 

Žáci si mohou zajistit ubytování v jednom ze dvou partnerských domovů mládeže v blízkosti školy. Podrobnosti a kontakty najdete na stránkách školy a v brožuře.

 

5) Potřebuji na přihlášce potvrzení od lékaře?

 

Ano, pro všechny obory s výjimkou oboru Ekonomika a podnikání a také Informační technologie.

 

6) Platí se školné nebo úplata za vzdělání?

 

Ne, naše škola je státní, a proto se školné ani úplata za vzdělání neplatí.

 

7) Jaké jsou možnosti stravování ve škole?

 

Škola má výdejnu stravy v objektu školy, která poskytuje výběr ze tří jídel. Doplňkovou službou je kantýna.

 

8) Můžu si dodělat maturitu, když půjdu na učební obor?

 

Ano, po dokončení učebního oboru strojírenského zaměření u nás můžete absolvovat nástavbové dvouleté denní studium v oboru Provozní technika.

 

9) Mohu v průběhu studia přejít na jiný obor?

 

Ano, naše škola to umožňuje, vždy však pouze v případě, že máme volná místa. Pokud v průběhu studia zjistíte, že Vám obor nevyhovuje, je možné se domluvit na změně v případě splnění stanovených kritérií pro povolení změny oboru vzdělání. To samé platí v případě, že zjistíte, že je pro Vás obor příliš náročný a chcete raději studovat jiný. Vše se dá individuálně řešit, chceme Vám poskytnout vzdělání v oboru, který Vás bude bavit. Ve škole vám vždy poradí naši kariéroví poradci a pracovníci školního poradenského pracoviště, kteří se vám velice rádi budou vždy věnovat a zodpoví všechny další dotazy a možnosti dle vašeho zájmu, schopností, dovedností a příp. zdravotního nebo jiného omezení.

 

10) Na Vaší škole nabízíte – cituji:

 

„Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let. Žáci ve 3. ročníku vykonají závěrečnou zkoušku pro tříletý obor a bez ohledu na její výsledek pokračují dále ve studiu 4. ročníku, kde na konci vykonají maturitní zkoušku.”
Je toto stále aktuální?
Ano, tento způsob získání výučního listu a maturitního vysvědčení ve čtyřech letech standardního studia je aktuální u oboru Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač. Na přihlášce ke studiu se tato skutečnost musí uvést v jedné kolonce jako:

  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů

 

11) Pořádáte přípravné kurzy k přijímačkám?

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka realizujeme v průběhu měsíců února a března. Bližší informace získáte na www.sstebrno.cz od začátku měsíce prosince.

 

12) Potvrzení z PPP pro nastavení času u přijímaček se musí dokládat už k podání přihlášky nebo až  před přijímačkami?

 

Aby se mohlo uzpůsobení podmínek zadat do CERMATU, je nutné zprávu z ŠPP přiložit spolu s přihláškou.

 

13) Na Vašich stránkách se píše, že předmět programování se učí 3/2 hodin týdně. Co to znamená?

 

Žáci mají týdně 3 hodiny z toho dvě v praktických učebnách rozděleni na poloviny třídy. Znamená to tedy jednu společnou hodinu teorie a potom dvě praktické hodiny týdně.