Ocenění pro naši školu

Naše škola převzala v zastoupení panem ředitelem Ing. Pavlíkem 15. 9. 2020 ZLATÝ certifikát na odborné konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola 2020, který je nejvyšším oceněním pro školu, která se zabývá finanční gramotností žáků. Škola se komplexně zaměřuje na cílové skupiny: ŠKOLA jako taková, UČITELÉ, ŽÁCI, OKOLÍ ŠKOLY a svými aktivitami podporuje rozvoj finanční gramotnosti v ČR.