Evropské dny Erasmus+ 2020

SFL2-001

Dne 15. 10. – 17. 10. proběhne celoevropská kampaň Erasmus Days, jejímž smyslem je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ a šířit výsledky konkrétních vzdělávacích projektů.
Letos se zapojíme do oslav Erasmus Days 15. 10. a 16. 10. kvůli šíření nemoci Covid 19 trochu jinak, a to pomocí online nástrojů.

Kampaň Erasmus Days iniciovala francouzská národní agentura v roce 2017 u příležitosti oslav 30. výročí vzniku programu Erasmus. Zúčastnilo se celkem 11 zemí. O rok později se počet zapojených zemí zvýšil na 39. Přidala se také Česká republika, která v té době slavila 20. výročí zapojení do evropských vzdělávacích programů Erasmus a Mládež. V roce 2019 se v rámci Erasmus Days uskutečnilo bezmála 4000 akcí v 53 zemích Evropy i v zámoří. Česká republika patřila se 135 akcemi k nejaktivnějším. Naše škola byla mezi nejaktivnějšími účastníky a loňské Erasmus Days na naší škole měly velký ohlas jak mezi žáky, absolventy, tak i pedagogy.
I letos se naše škola, jako velmi aktivní realizátor vzdělávacích projektů Erasmus+, přihlásila do celoevropské kampaně Erasmus Days, a jako jedna z 10 nejrychlejších organizací v Jihomoravském kraji dostala propagační materiály od pořadatele, Domu zahraniční spolupráce.
Na 15. 10. a 16. 10. jsme kvůli vyhlášení nouzového stavu a distanční výuce naplánovali alternativní program – online aktivity, a to online soutěž a fotosoutěž na Facebooku projektu, podcast s videozáznamy účastníků projektů a zdravici účastníků, post článků a fotografie z našich projektů na Facebooku a Instagramu, on-line diskuzi-chat, atd.
Oslavy na naší škole budou pokračovat i poté, co se žáci vrátí do školy. Žáci téměř všech tříd 1. a 2. ročníků budou mít možnost se v zajímavé prezentaci dozvědět informace o aktivitách programu Erasmus+, podívat se na film z minulé výzvy a slyšet dojmy účastníků projektu v natočených příspěvcích, osobně se zeptat na otázky o programu a účastnit se žákovského kvízu o programu Erasmus+ a o projektech na naší škole. Výhercům kvízu budou předány drobné dárky a promo předměty od DZS.
Bohužel kvůli opatřením v souvislosti se šířením nemoci Covid 19 se letos Erasmus Days osobně nezúčastní naši absolventi, účastníci stáží, ale se svými zkušenostmi a zážitky se podělí ve video příspěvcích.
Oslavy #ErasmusDays se blíží a věříme, že se povedou navzdory všem omezením a opatřením.

Mgr. Olga Myslíková a PhDr. Věra Benediktová