NETRADIČNÍ VÝUKA

Žáci EPO1A i EPO1B v rámci teoretického vzdělávání předmětu Zbožíznalství navštívili naše odborné dílny SŠTE Brno. Žáci v předmětu Zbožíznalství berou strojírenské odvětví z pohledu obchodní činnosti. A právě naši žáci z tříd OK3 a MS3C z oboru strojírenství, mohli toto téma názorně ukázat a vysvětlit z pohledu praxe a v návaznosti na teorii ekonomiky.

Poděkování patří našim žákům a mistrům odborného výcviku za umožnění exkurze, názorným ukázkám a popisu odvětví. Všechny tyto aktivity z pohledu žáků rozvíjí a prohlubují navzájem komunikační, pracovní kompetence a podporují školní mezioborové vazby.