My pro vodu – voda pro nás

IMG_20160413_094000Dne 13. 4. 2016 se žáci třídy IT1A zúčastnili čištění břehů Svitavy. Tuto akci pod názvem: „My pro vodu – voda pro nás“, vyhlásil státní podnik Povodí Moravy. Velmi rádi jsme se této akce zúčastnili.
Sraz byl v 9 hodin u Hladíkova mostu. Pracovník Povodí přivezl pracovní pomůcky (pytle na odpadky a rukavice) a malé občerstvení. Rozdělili jsme se do dvou skupin a začali čistit břehy. Pytle se rychle plnily odpadem – plastové obaly, oblečení, boty, PET lahve a tak bychom mohli pokračovat. Nepochopitelný a neskutečný byl i nález tiskárny, monitoru a televizoru. Je to vůbec možné? Lidé asi neví, kam patří odpad. Po krátké přestávce jsme vyčistili zbylou část obou břehů po most v Černovicích.
20160413_104046
Bylo to pěkné dopoledne. Jsme rádi, že jsme přispěli k ochraně životního prostředí. Velice nás potěšily pochvaly od kolemjdoucích. Chceme lidem ukázat, že starat se o přírodu má smysl.
Žáci IT1A