Merkur PerFEKT Challenge – máme 3. místo

20141125_100207V soutěži Merkur PerFEKT Challenge získalo družstvo našich žáků 3. místo. Družstvo bylo ve složení Jiří Beneš, Pavel Najman a Milan Musil – všichni ze třídy ME4A. Soutěž se konala na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, Technická 12.

Dne 25. 11. 2014 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Merkur PerFEKT Challenge. Jedná se již o druhý ročník této soutěže, kde mají žáci za úkol sestrojit dle zadání funkční přístroj ze stavebnice Merkur. V letošním ročníku měli žáci za úkol sestrojit funkční třídičku na kov, plasty a papír. I přesto, že přístroj občas něco vytřídil s chybou, byl uznán jako funkční a naši žáci získali v této kategorii
3. místo. Díky tomu také žáci získali diplom, který slouží jako potvrzení o prominutí přijímacího řízení a žáci mohou díky tomu nastoupit jednoduše ke studiu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.
K úspěchu gratulujeme.

20141125_090527

20141125_135838

20141125_180237

MerkurPerFEKTCh_diplom