3D tisk a 3D scanning

TERMÍN: 24. 11. 2022 ROZSAH: 40 hodin 
OBSAH  
 • historie, typy 3D tiskáren
 • konstrukční popis 3D tiskárny FDM
 • tiskové materiály pro technologii FDM/FFF
 • nejčastější tiskové chyby
 • seřízení a kalibrace 3D tiskárny a ostatních parametrů tisku
 • vyrovnání podložky
 • tvorba jednoduchého modelu pro 3D tisk
 • příprava modelu pro tisk
 • historie 3D skeneru
 • typy 3D skeneru
 • princip činnosti 3D skeneru
 • konstrukční popis skeneru
 • práce s konkrétním 3D skenerem
 • práce s naskenovaným modelem
ZÁMĚŘENÍ
 • pro běžné uživatele, konstruktéry, vývojáře, pro designéry, inženýry, vedoucí pracovníky
PŘÍNOS A CÍL
 • Seznámit se s 3D tiskem.
 • Nastavit a ovládat SW a údržbu zařízení.
 • Naučit se osvědčené triky a postupy z praxe.
 • Pohled na současné možnosti aditivní výroby (nejen) v průmyslu.
 • Seznámit se s doporučenými postupy a zásadami pro 3D tisk zvolenou technologií.
 • Naučit se osvědčené postupy z české i světové praxe.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o o absolvování vzdělávacího programu.
 • Maximální počet 5 účastníků / cena na osobu 7 100 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu
Bc. Vít GAJDOŠ