Klimatické změny – vzdělávací program

Dne 19. 11. 2021 proběhl ve třídě EPO3 vzdělávací program organizace NaZemi. V rámci globálního rozvojového vzdělávání žáci formou metod kritického myšlení analyzovali současnou situaci v dopravě, hledali způsoby snížení emisí skleníkových plynů, které přispívají ke klimatickým změnám.