Odborní stáže v Irsku aneb štěstí přeje připraveným!

Ve školním roce 2020/2021 naše škola v rámci projektu „Zvyš svůj potenciál – zúčastni se stáže v zahraničí 2!“, Výzva 2019, program Erasmus+ pokračovala v práci na organizaci výjezdu žáků z 1. běhu a připravovala nové žáky v 2. běhu.

V souvislosti se špatným vývojem situace ohledně šíření nemoci Covid-19 byla škola nucena zrušit výjezd žáků v rámci 1. běhu projektu Výzva 2019 v roce 2020 a prodloužit období projektu ze dvou na tři roky. Rovněž v průběhu školního roku 2020/2021 kvůli změně podmínek výjezdu na stáže v podnicích po Brexitu jsme museli změnit hostitelskou zemi i zprostředkovatelskou organizaci.

Tak se ve 2. běhu žáci 3. ročníků maturitních tříd, talentovaní žáci 2. ročníků a žáci 2. ročníků učebních oborů účastnili přípravy a v únoru 2021 bylo 31 žáků, kteří se pravidelně účastnili fyzické, nebo online přípravy, vybráno pro výjezd na měsíční stáže (26 žáků) a na 3měsíční stáže (5 žáků) do města Dublinu ve spolupráci s novou organizací InternsPlus.

Nebylo možné určit, kdy přesně se výjezdy uskuteční, covidová situace stále nebyla dobrá a znovu se termíny výjezdu několikrát posouvaly, ale neztráceli jsme naději. A když se v Irsku od 19. 07. 2021 po ukončení lockdownu začalo rozvolňovat, ihned jsme využili situaci a začali vysílat žáky do Irska v menších skupinách, aby se dalo zajistit vhodné ubytování a odborné stáže ve firmách.

1. skupina žáků vyjela na měsíční stáž do města Dublinu od 21. 8. do 21. 9. 2021 v počtu 11 účastníků, ze kterých bylo 5 čerstvých absolventů z 1. běhu, 3 absolventi z 2. běhu a 3 žáci ukončeného 3. ročníku oboru IT a PSP z 2. běhu. Protože to byla naše první spolupráce s novou zprostředkovatelskou organizací, s účastníky vyjela na týden také jako doprovodní osoba i vedoucí projektu, aby mohla sama na vše dohlédnout a zkontrolovat.

Následně vyjelo 5 žáků na dlouhodobé stáže (Aktivita 2), a to od 11. 8. do 10. 11. 2021. Tříměsíčních stáží se účastnili žáci oboru IT (3 žáci), DNS (1 žák) a OK (1 žák).

Další skupina v počtu 12 žáků (oboru EPO – 4 žáci, IT – 6, DNS – 2) vyjela na měsíční stáž od 25. 8. do 25. 9. 2021.

Poslední skupina, která vyjela od 29. 9. do 30. 10. 2021, se skládala z 8 žáků vybraných v 2. běhu, ale i z nových žáků, kteří se neúčastnili přípravy v 2. běhu ve školním roce 2020/2021. Kvůli různým osobním a profesním důvodům hodně účastníků vybraných v 1. běhu odstoupilo od smlouvy a škola se rozhodla povzbudit nejlepší žáky školy ukončeného 2. ročníku a nabídnout jim dodatečnou účast na projektu. 19 žáků různých oborů bylo vybráno podle nejlepších výsledků ve všech ukončených pololetích. Nakonec v této skupině vyjelo celkem 27 žáků, a to 8 žáků oboru IT, 8 žákyň oboru EPO, 4 žáci oboru ME, 1 žák oboru PUZ, 4 – oboru PSP a 2 – oboru MS. Protože to byla velká skupina, ve které bylo 15 žáků neplnoletých, na mobilitu se žáky vyjela doprovodní osoba, vedoucí projektu Mgr. Olga Myslíková.

Projekt rovněž podporoval účast žáků učebních oborů a žáků s omezenými příležitostmi a v každé skupině měli tito žáci možnost vyjet. Vše (stáže a celkově mobilitu) zvládli na výbornou.

Účastníci pracovali v různých firmách 7/8 hodin denně, 5 dnů v týdnu a plnili jednotku/jednotky výsledků učení, které byly přizpůsobeny nebo nově vypracovány podle oboru a firmy. I přes problémy se zajištěním firem a ubytování v pandemickém období, se podařilo díky velkému úsilí zprostředkovatelek firmy InternsPlus vše zorganizovat a obstarat pro účastníky pracovní místa a ubytování. Všichni účastníci jak prvního, tak i druhého běhu splnili podmínky hodnocení a získali Europass Mobility a Certifikát o absolvování stáže, což jim určitě pomůže v dalším uplatnění a v profesním životě.

Podařilo se nám zajistit bezpečnost žáků během pandemie proškolením žáků a hostitelských rodin, zaměstnavatelů o prevenci šíření nemoci a s pokyny, které se mají dodržovat při onemocnění/samoizolaci nebo karanténě, poskytnutím dezinfekčních prostředků a roušek/respirátorů, prostředků na pobytové náklady spojené s prevencí šíření nemoci a jsme velmi rádi, že se všichni účastníci v pořádku a ve zdraví vrátili domů.

Kromě práce a odpočinku v rodinách účastníci každý víkend navštěvovali různé památky, muzea a zajímavá místa. Některá byla přímo v srdci Dublinu – například muzeum Dublinia, díky kterému žáci zjistili spoustu věcí o vikinzích, EPIC museum, které zprostředkovalo žákům bližší náhled do života irských imigrantů anebo Guinness, kde měli možnost nahlédnout do historie a výroby tradičního irského piva. Ihned po příjezdu všichni účastníci podnikli komentovanou prohlídku města Hop on/Hop off z paluby otevřeného doubledeckeru a pěší prohlídku, která nevynechala návštěvu Dublinského hradu, katedrály Nejsvětější Trojice z roku 1031, katedrály svatého Patrika, Trinity College, atd. Rovněž žáci navštívili obrovskou dublinskou ZOO, která chová spoustu chráněných druhů zvířat a rozkládá se ve Phoenix parku, ve kterém od 17. století můžete potkat volně žijící divoké daňky. Účastníci absolvovali i vzdálenější výlety, například vystoupali na velkolepé útesy Cliffs of Moher nebo zajímavý skalní útvar Giant’s Causeway, alias „obrovy schody“ v Severním Irsku a navštívili město Belfast a další. Velkým zážitkem byla pro žáky i návštěva rybářských vesniček v hrabství Dublin, jako Bray, Majahide, Howth, kde si žáci mohli dokonce vyzkoušet i teplotu Irského moře.

Cíle projektu byly naplněny. Stáže a projekt měly obrovský dopad na účastníky, kteří získali odborné dovednosti a zkušenosti ve svém oboru, měli možnost vyzkoušet si, jaké to je plnit povinnosti zaměstnance na plný úvazek a navíc v cizojazyčném prostředí, seznámili se s pracovními podmínkami a životem v Irsku, zlepšili si své jazykové dovednosti, získali dovednosti s organizací práce a s naplánováním času, získali nové kamarády a navázali přátelství nejenom s ostatními žáky školy, ale i se studenty z jiných zemí. Pro většinu žáků to bylo jejich první odloučení od rodiny na delší dobu, ale žáci se osamostatnili, získali sebevědomí a naučili se, jak se o sebe postarat, jak na sebe dávat pozor a dodržovat bezpečnostní opatření.

Musíme konstatovat, že to byl znovu těžký školní rok a jsme velmi rádi, že díky nasazení celého projektového týmu a zprostředkovatelské organizace se nám nakonec podařilo zrealizovat čtyřtýdenní odborné stáže pro celkem 50 žáků a tříměsíční stáže pro 5 žáků v nové hostitelské zemi – Irsku ve spolupráci s novou zprostředkovatelskou organizací Internsplus, a to jenom za období od 21. 7. do 10. 11. 2021, zajistit bezpečný výjezd, pobyt a návrat žáků a splnit cíle projektu.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se na úspěšné organizaci výjezdu ve složitém období pandemie Covid 19 podílel, a to celému projektovému týmu a vedení školy, zaměstnancům ekonomického úseku, zaměstnancům Domu zahraniční spolupráce, pracovníkům zprostředkovatelské organizace InternsPlus, přijímacím organizacím a v neposlední řadě všem účastníkům, kteří maximálně dodržovali všechna opatření a bezpečnostní doporučení, byli velmi zodpovědní, pohotoví, vstřícní, lidští, kamarádští a nápomocni ve všem. Doufáme, že kromě získání odb. a dalších dovedností a zkušeností, si účastníci projektu pobyt v Irsku užili a že na něj budou vzpomínat celý svůj život.

Zkušeností a dojmy účastníků:

PWP – obor EPO (1. skupina)

PWP – Michal Pokorný, IT4A, 2021/2022 (2. skupina)

Stáž v Irsku