Jednotná přijímací zkouška 13. a 14. dubna 2023

Vážení uchazeči,
připomínáme důležité informace pro dny konání jednotné přijímací zkoušky 13. a 14. 4. 2023.

 • Vzhledem k dopravním omezením v okolí ulice Olomoucká počítejte v ranní špičce se zhuštěným dopravním provozem.
  Doporučujeme naplánovat si cestu s dostatečným časovým předstihem.
 • Parkování na parkovišti před školou není možné z důvodu probíhajících stavebních prací v areálu školy. Využijte prosím přilehlá parkoviště či MHD.
 • Příchod uchazečů je možný již od 06:45 hod.
 • V 8:45 hod. se vstup do objektu školy uzavírá.
 • Seznam uchazečů s rozmístěním do učeben bude vyvěšen na recepci školy.
 • Rodičům a doprovodu nebude vstup ani vjezd do areálu školy umožněn.
 • Začátek jednotné přijímací zkoušky v učebnách je v 8:30 hod.
 • Předpokládané ukončení jednotné přijímací zkoušky je ve 12:10 hod., žáci s uzpůsobením nejpozději ve 13:00 hod.
 • Uchazeči nesmí v průběhu zkoušky opouštět budovu školy (ani v době přestávky).
 • Uchazeči si s sebou přinesou nápoje a svačinu – v areálu není možné nic zakoupit. Konzumace jídla je možná pouze během přestávky.