Jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii

1390010742_52d9e1760f866_london200712_726fotŠkola pořádá jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii pro žáky v termínu 3. – 9. 10. 2015. Ubytování v Brightonu, v rodinách (v každé rodině 2 – 4 žáci). Strava: plná penze (snídaně v rodině, oběd formou balíčku, večeře v rodině). Doprava autobusem. Výuka: 9 hodin (3×3 hodiny) včetně certifikátu o absolvování kurzu. Přihlášku, informace a seznamy účastníků najdete na intranetu!

Doplňkový program: návštěva proslulých míst v Londýně, Greenwichi, prohlídka Brightonu, Hastings, Eastbourne.

Podrobné informace podají učitelé angličtiny.

Celý pobyt žáků je hrazen z projektu OPVK, výzva č. 56, kapesné a vstupy, cca 130£, si účastníci hradí sami.

Kritéria výběru žáků platí v uvedeném pořadí :

–        žáci 2. – 3. ročníků

–        průměrný prospěch ve 2. pololetí 2014/2015 – do 2,00

–        známka z AJL 1 – 2

–        výše absence na základě posouzení třídního učitele

–        doporučení třídního učitele s ohledem na aktivitu v rámci třídy nebo školy

–        žák se doposud nezúčastnil žádné stáže organizované naší školou

–        žák neplánuje další stáž organizovanou naší školou (měsíční stáž v Anglii)

–        v případě celkové shody v kritériích bude provedeno losování

–        vratná záloha 1.000.- Kč bude stržena ze stravovacího účtu (nutnost mít dostatečný kredit k datu uzavření přihlášek)

 

Žáci se mohou hlásit u svých učitelů angličtiny nejpozději do 7. 9. 2015 do 13:00 hod.