Interní auditor kvality

TERMÍN: 25. 11. 2022 ROZSAH: 16 hodin 
OBSAH  
 • Systém managementu kvality.
 • ČSN EN ISO 19011.
 • Vysvětlení procesního přístupu jako základního principu norem ISO řady 9000.
 • Požadavky normy ISO 9001.
 • Sestavení plánů auditů.
 • Příprava na audit.
 • Zvláštní požadavky na kvalitu ve vybraných odvětvích.
 • Zkušenosti se zaváděním a zauditováním systémů managementu kvality v praxi.
 • Výcvik auditováni na případových studiích a praktických příkladech.
ZÁMĚŘENÍ
 • Členům podnikového managementu, manažerům kvality a mistrům výroby.
 • Pověřeným pracovníkům ve výrobě a údržbě.
PŘÍNOS A CÍL
 • Naučit se plánovat, provádět a vyhodnocovat  audity.
 • Identifikovat příčiny problémů na pracovištích spojené.
 • Provádět samostatně  audity a zabezpečovat zpětnou vazbu podnikovému managementu.
 • Umět formulovat a klást otázky, které odhalí nejistoty a problémy nejen ve výrobních procesech.
ZAKONČENÍ A CENA
 • Možnost zakončení kurzu testem.
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného testu.
 • Maximální počet 15 účastníků / cena na osobu 2 200 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu
Mgr. Bc. Marie ZÁVODNÁ, DiS.