Lis
18
2013

III. Sněm mládeže Jihomoravského kraje

6.11.2013 se konal již potřetí sněm mládeže Jihomoravského kraje. Sněm mládeže se konal na Střední škole polytechnické Jílová. Setkání se zúčastnilo 39 studentů a 9 koordinátorů ze středních škol Jihomoravského kraje.Pro účastníky byly připraveny prezentace projektu sociální sítě Our Space, ale také struktury parlamentu dětí a mládeže, a především pak prezentace Krajského parlamentu dětí a mládeže. Následně se účastníci rozdělili do skupin a prošli workshopy na téma: Jak rozvíjet parlament. Tento projekt byl zaměřen jak pro nové zakládané parlamenty, ale také pro již fungující, účastníci se dozvěděli, co nového mohou udělat a vyměnili si vzájemné zkušenosti.
Aby o nás bylo slyšet – toto bylo téma druhého workshopu, kde se účastníci dozvěděli, jak propagovat parlament a jak propagovat akce, proběhla i diskuse na téma Psychologie reklamy.
Závěrem proběhla volba nových kandidátů do KPDM JMK. Je nutné dodat, že jsme byli potěšeni zájmem účastníků o nové informace a nové postupy.
Konferenci organizačně zajišťovali i žáci naší školy ze třídy IT 4.