III. Sněm mládeže Jihomoravského kraje

6.11.2013 se konal již potřetí sněm mládeže Jihomoravského kraje. Sněm mládeže se konal na Střední škole polytechnické Jílová. Setkání se zúčastnilo 39 studentů a 9 koordinátorů ze středních škol Jihomoravského kraje.Pro účastníky byly připraveny prezentace projektu sociální sítě Our Space, ale také struktury parlamentu dětí a mládeže, a především pak prezentace Krajského parlamentu dětí a mládeže. Následně se účastníci rozdělili do skupin a prošli workshopy na téma: Jak rozvíjet parlament. Tento projekt byl zaměřen jak pro nové zakládané parlamenty, ale také pro již fungující, účastníci se dozvěděli, co nového mohou udělat a vyměnili si vzájemné zkušenosti.
Aby o nás bylo slyšet – toto bylo téma druhého workshopu, kde se účastníci dozvěděli, jak propagovat parlament a jak propagovat akce, proběhla i diskuse na téma Psychologie reklamy.
Závěrem proběhla volba nových kandidátů do KPDM JMK. Je nutné dodat, že jsme byli potěšeni zájmem účastníků o nové informace a nové postupy.
Konferenci organizačně zajišťovali i žáci naší školy ze třídy IT 4.