DVD „Bezpečně v kyberprostoru“ – aktuální 10/2013

Aktualizované DVD s materiály k tématice „Bezpečně v kyberprostoru“ a další informace v tištěné podobě jsou k dispozici pro učitele ICT u Ing. Kříže.