Nadstavbový seminář z hydrauliky (HY521)

V Ý U K A termín:
dny:
2024
ÚT, ST a ČT 
 V Ý U K A rozsah:
čas: 
24 hodin
8:00-16:00 hod
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • stavba a funkce dvoustupňových tlakových a redukčních ventilů a šoupátkových rozváděčů
 • vestavné ventily (Cartridge – technologie)
 • děliče průtoku
 • regulační hydrogenerátory a hydromotory
 • hydraulické akumulátory
 • výškové a délkové řetězení prvků
 • řešení praktických příkladů
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • uchazečům pro profese –  kvalifikovaní dělníci, montéři, údržbáři, konstruktéři, projektanti, mistry ve výrobě  a učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • Porozumět činnosti hydraulických prvků.
 • Umět je provozovat a stanovovat diagnózu poruch.
 • Orientovat se v činnosti hydraulických prvků.
 • Porozumět diagnózám poruch.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného test. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektor kurzu
Mgr. Vlastimil NĚMEČEK