HY521 Nadstavbový seminář z hydrauliky

TERMÍN: 24. 11. 2022 ROZSAH: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • stavba a funkce dvoustupňových tlakových a redukčních ventilů a šoupátkových rozváděčů
 • vestavné ventily (Cartridge – technologie)
 • děliče průtoku
 • regulační hydrogenerátory a hydromotory
 • hydraulické akumulátory
 • výškové a délkové řetězení prvků
 • řešení praktických příkladů
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • uchazečům pro profese –  kvalifikovaní dělníci, montéři, údržbáři, konstruktéři, projektanti, mistry ve výrobě  a učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • Porozumět činnosti hydraulických prvků.
 • Umět je provozovat a stanovovat diagnózu poruch.
 • Orientovat se v činnosti hydraulických prvků.
 • Porozumět diagnózám poruch.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného test.
 • Maximální počet 10 účastníků / cena na osobu 15 700 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu
Mgr. Vlastimil NĚMEČEK –  Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.