HY511 Úvod do hydrauliky

TERMÍN: 24. 11. 2022 ROZSAH: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • fyzikální základy
 • struktura hydraulických mechanismů
 • konstrukce a činnost hydraulických prvků: hydrogenerátory a hydromotory, tlakové redukční ventily, škrtící a jednosměrné ventily, šoupátkové ventily
 • značky hydraulických prvků
 • provoz hydraulických mechanismů – filtrace kapaliny
 • řešení základních praktických úloh
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče profesí –  kvalifikovaní dělníci, montéři, údržbáři, konstruktéři, projektanti, mistry ve výrobě  a učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • Porozumět činnosti základních hydraulických prvků.
 • Číst schémata hydraulických obvodů.
 • Prakticky obvody zapojovat a užívat v praxi.
 • Orientovat se v základních hydraulických prvcích.
 • Rozumět schématům hydraulických obvodů.
 • Zapojovat obvody v praxi.
 • Využívat obvody v praxi.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného test.
 • Maximální počet 10 účastníků / cena na osobu 15 700 Kč.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu
Mgr. Vlastimil NĚMEČEK – Lektor vzdělávání dospělých na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o.