Úvod do hydrauliky (HY511)

V Ý U K A termín:
dny:
2024
ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas: 
24 hodin
8:00-16:00 hod
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • fyzikální základy
 • struktura hydraulických mechanismů
 • konstrukce a činnost hydraulických prvků: hydrogenerátory a hydromotory, tlakové redukční ventily, škrtící a jednosměrné ventily, šoupátkové ventily
 • značky hydraulických prvků
 • provoz hydraulických mechanismů – filtrace kapaliny
 • řešení základních praktických úloh
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro uchazeče profesí –  kvalifikovaní dělníci, montéři, údržbáři, konstruktéři, projektanti, mistry ve výrobě  a učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • Porozumět činnosti základních hydraulických prvků.
 • Číst schémata hydraulických obvodů.
 • Prakticky obvody zapojovat a užívat v praxi.
 • Orientovat se v základních hydraulických prvcích.
 • Rozumět schématům hydraulických obvodů.
 • Zapojovat obvody v praxi.
 • Využívat obvody v praxi.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ na základě absolvovaného test.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektor kurzu
Mgr.. Vlastimil NĚMEČEK