Finanční dar

Firma Metaldyne Oslavany spol. s.r.o. poskytla naší škole finanční dar ve výši 20 000 Kč. Tyto finanční prostředky využijeme ke zkvalitnění výuky v odborném výcviku a obnově vybavení dílen.
Děkujeme firmě Metaldyne nejen za finanční dar, ale také za dlouhodobou spolupráci v oblasti realizace odborných exkurzí, praxí a stáží žáků naší školy.