Experti do škol: Investice v době „covidové“

Dne 9. 11. 2021 byla uskutečněna přednáška v rámci výuky finanční gramotnosti a projektu Experti do škol, pod záštitou České společnosti ekonomické pro třídy IT3A a IT3B na téma: Investice v době „covidové“. Přednáška byla zaměřena na výnosnost a rizikovost investic a proč investice do různých aktiv nám poskytuje výnos.

Žáci se dozvěděli více o principu investování do zlata a kryptoměn, jako např. bitcoin, ethereum apod.

Poděkování patří žákům za účast a panu přednášejícímu doc. Ing. Svatopluku Kapounkovi, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně za jeho poznatky, praxi a čas strávený v SŠTE Brno, Olomoucká 61, p. o.