Ptej se mě na podnikání – workshop

Pro naše žáky byl 3. 11. 2021 připraven interaktivní workshop s exkurzí do firmy Y Soft Corporation, který pořádá spolek MŮŽEŠ PODNIKAT.  Hlavní lektorem pro naše žáky byl Václav Mucha, CEO Y Soft. Cílem tohoto projektu je koučinkem podpořit učení se a rozvoj žáků zapojených ve vzdělávacím programu MŮŽEŠ PODNIKAT, aby se mohli dobře rozhodnout, jakou si zvolí cestu pro budování své ekonomické samostatnosti, naplnění osobního potenciálu a pracovní spokojenosti.

Žáci se seznámili nejenom strukturou firmy, významem jednotlivých oddělení v celkové firemní kultuře, významem metody 4P v obchodní koncepci firmy ale také absolvovali praktické ukázky z firemního prostředí a oblasti robotiky a využití Elevator pitch. Poděkování také patří manažerce rozvoje projektu Janě Králové za realizaci a umožnění workshopu pro naše žáky.