Burza pracovních příležitostí – 15. ročník

 15. nabídka pracovních příležitosti na SŠTE pro budoucí absolventy strojírenských oborů naší školy

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 61 letos již po patnácté připravila tradiční nabídku pracovních příležitostí pro budoucí absolventy strojírenských a rukodělných oborů. Škola tuto akci organizuje každoročně ke konci školního roku těsně před zahájením maturitních zkoušek. Letos to vyšlo na 31. března. V upravené a stolovým uspořádáním připravené jídelně naší školy se sešlo více jak sto našich žáků. Byli pozvání žáci 3. ročníků oboru Obraběč kovů a Puškař, a dále žáci 4. ročníků Mechanik seřizovač a Strojírenství. Po předchozích ročnících, kdy se kvůli finanční krizi částečně snížil o tuto o akci ze strany firem zájem, se ekonomika znovu rozjíždí a tak celá akce těšila nebývalému zájmu 20 firem, které se přihlásily:

ALFA – PROJ, spol. s.r.o., Zábrdovická 11, Brno

BOMAR, spol. s.r.o., Těžební 1, Brno

IMI CCI Czech Republic, s.r.o, K letišti 1804/8 ,Brno

DAIDO METAL CZECH, s.r.o., Švédské Valy 1309/6, Brno

Metaldyne Oslavany, spol. s r.o., Padochovská 1/1117, Oslavany

EDP Komořany, Komořany146, Rousínov

Kovolit Modřice, a.s., Nádražní 344, Modřice

ŠMERAL Brno, a.s., Křenová 65c,Brno

TOS Znojmo, a.s. Družstevní 3 Znojmo

DI industrial, spol. s r.o. Purkyňova 3050/99a Brno

JKZ Bučovice Ždánská 210, Bučovice

Roscomac CZ s.r.o Kaštanová 539/64,  Brno

TOS Kuřim – OS, a.s.Blanenská 257 Kuřim

ADATE, s.r.o. Okružní 29a Brno

Bode-Panzer s.r.o. Tovární 14 Rajhrad

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., Zaoralova 11, Brno

Michel Precizní technika s.r.o. Tuřanka 1316/114 Brno

Franklin Electric s.r.o. Evropská 884, Brno

M+J Karas s.r.o. Křižíkova 3076/68m Brno

Grafton Recruitment s.r.o. Benešova 14/16, Brno

Kromě firem, které se akce zúčastňují pravidelně, se objevilo několik zcela nových firem, které u nás ještě na nabídce nebyly a využily možnost se jí zúčastnit.

Po úvodní části, kde se postupně od svého stolku představily jednotlivé firmy, následovala vlastní nabídka. Žáci už sami obcházeli stánky firem a vedli osobní jednání se zástupci firem. Jak se dalo předpokládat, puškaři měli největší zájem o firmu ALFA – PROJ spol. s.r.o, která je u nás jedním z největších výrobců krátkých palných zbraní. Zajímavou nabídku na uplatnění však předváděly i ostatní firmy. Bylo zajímavé, že kromě zástupců strojírenských firem se letos zúčastnila i jedna personální agentura, Grafton Recruitment s.r.o. která nabízí volná místa i v námi vyučovaných oborech. Po skončení této oficiální části a odchodu žáků se ještě sešel se zástupci firem ředitel školy Ing. Štefka. Ten v neformální diskusi probral aktuální situaci se zaměstnaností v Jihomoravském kraji, zájem žáků o studium na technických školách i další možnosti spolupráce firem a naší školy. Na závěr předložil zástupcům firem jednoduchý dotazník, který nám pomůže v další komunikaci s firmami a napoví nám, kam máme směrovat obornou výuku, aby naši žáci měli co neklepší uplatnění ve firmách.

Věříme, že zájem firem o naše absolventy bude i nadále trvat, protože naši žáci strojírenských oborů mají výbornou úroveň znalostí a dovedností velmi dobře uplatnitelných v praxi. To nám ostatně potvrdili zástupci celé řady firem.

Doufáme, že si každý náš budoucí absolvent našel přesně tu práci, která mu po skončení studia bude po všech stránkách vyhovovat a všechny zainteresované firmy našly ty nejlepší své budoucí zaměstnance.

Ing. Jindřich Felkel

zástupce ředitele pro praktické vyučování