Angličtinář roku 2014

anglictinarNaši žáci si skvěle vedli v celostátní soutěži Angličtinář roku 2014. Na prvních místech školního kola se umístili Martin Doležal, IT3A, 95 b. (max. 108 bodů), Martin Vavřich, IT2B, 94,5 b., Martin Tichý, IT2A, 93 b.Soutěž, která si každým rokem získává stále větší prestiž, je velice náročná, protože test v trvání 60 minut je vytvořen pro úroveň B2- C1 dle evropského referenčního rámce. Z okamžitých výsledků po uzavření testu známe umístění žáků ve školní soutěži (zatím nebyl brán zřetel na čas). Na celkové pořadí všech účastníků v republice, kterých bývají tisíce, si musíme ještě počkat.

Blahopřejeme nejlépe umístěným a s vyjadřujeme obdiv a díky všem 16 zúčastněným žákům.