Připomínáme: Beseda pro rodiče: „Rizika vyplývající ze zneužívání návykových látek“

Dne 24.11.2014 se před třídními schůzkami,  v 15:00 v jídelně školy, uskuteční beseda s názvem „Rizika vyplývající ze zneužívání návykových látek“, kde se setkáte s odborníkem, který Vám poskytne informace o tom, jak poznat, že dítě má problémy spojené s výskytem nežádoucích jevů a co vše se  dá udělat, či jak takovou situaci řešit. Dále se představí pracovníci Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, výchovní poradci, školní metodik prevence a speciální pedagog),  kteří se těmito problémy na škole zabývají. Bude prostor i na dotazy ohledně dané tématiky.

Beseda je určena především rodičům žáků 1. ročníku, ale jsou vítáni i rodiče ostatních žáků a pracovníci školy.