Adaptační program/Програма адаптації

Na naší škole se od 16. 1. 2023 uskuteční adaptační kurzy pro ukrajinské děti, které pořádá yourchance o. p. s. Tak neváhejte a můžete se přihlásit.

У нашій школі з 16. 1. 2023 року проходитимуть адаптаційні курси для українських дітей, організовані yourchance o. p. s. Тож не зволікайте та записуйтесь.

  • ти з України
  • тобі від 15 до 18 років
  • ти хочеш залишитися в Чехії чи хочеш повернутися до України
  • ти хочеш мати високий попит на ринку праці або мати власний бізнес – ти хочеш розвинути свої здібності та знайти своє місце в життіто ж тобі до нас – тицяй і заповнюй форму!!
  • Vy z Ukrajiny
  • je vám mezi 15 a 18 lety
  • chcete zůstat v ČR nebo se chcete vrátit na Ukrajinu
  • chcete být velmi žádaný na trhu práce nebo mít vlastní firmu
  • chcete rozvíjet své schopnosti a najít se v životě
  • pak přijďte k nám – PUMK a vyplňte formulář!!