Momentky z natáčení…..

…..videa o naší škole.
Všem účinkujícím srdečně děkujeme za ochotu a pomoc. Číst dále

Evropské dny Erasmus+ 2020

SFL2-001

Dne 15. 10. – 17. 10. proběhne celoevropská kampaň Erasmus Days, jejímž smyslem je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ a šířit výsledky konkrétních vzdělávacích projektů.
Letos se zapojíme do oslav Erasmus Days 15. 10. a 16. 10. kvůli šíření nemoci Covid 19 trochu jinak, a to pomocí online nástrojů.
Číst dále

Volby do Školské rady pro období 2020-2023

Ředitel školy Ing. Zdeněk Pavlík vyhlašuje volby do Školské rady.

Volby se uskuteční v pondělí 23. 11. 2020 od 8:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podrobnější informace:

Oznámení o konání voleb do Školské rady 23.11.2020

Přihláška kandidáta do Školské rady 23.11.2020

Volební řád pro volby do Školské rady 23.11.2020

Ocenění pro naši školu

Naše škola převzala v zastoupení panem ředitelem Ing. Pavlíkem 15. 9. 2020 ZLATÝ certifikát na odborné konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola 2020, který je nejvyšším oceněním pro školu, která se zabývá finanční gramotností žáků. Škola se komplexně zaměřuje na cílové skupiny: ŠKOLA jako taková, UČITELÉ, ŽÁCI, OKOLÍ ŠKOLY a svými aktivitami podporuje rozvoj finanční gramotnosti v ČR.

Erasmus+ Spojené království Velké Británie a Severního Irska – informace od žáků z probíhající stáže

„Všem se nám v Anglii daří dobře a s prací jsme spokojeni, s radostí mohu oznámit, že zatím všechno probíhá podle plánu a bez komplikací.
Co se týče výletů a exkurzí, i těch už za sebou pár máme. Navštívili jsme Londýn, Historické doky v Portsmouth, Spinnaker Tower a Portchester castle.”

S pozdravem
Tomáš Hájek
Ukončení přijímacího řízení

Vážení uchazeči o studium, vážení žáci, oznamujeme, že všechna kola přijímacího řízení jsou k dnešnímu dni tj. 4. 9. 2020 uzavřena a přijímací řízení ukončeno.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Vážení rodiče, milí žáci,

obecné informace k provozu školy, kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19, informace o přípravě na přechod na případné distanční vzdělávání a další najdete v tomto dokumentu:

Provoz školy od 1. 9. 2020 – informace pro žáky a rodiče

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku 2020/2021 dne 1. 9. 2020 proběhne v níže uvedených časech:

  • 3. a 4. ročník v 8:00 hod.
  • 1. a 2. ročník v 9:30 hod.
  • dálkové studium v 14:00 hod.

Rozpis tříd a konkrétních učeben bude k dispozici 1. 9. 2020 při vstupu na recepci školy.

Druhá kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vyhlásili jsme druhá kola přijímacího řízení pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Strojní mechanik. Pokud chcete studovat strojírenství nebo elektrotechniku na škole s tradicí, neváhejte a využijte přihlášení na posledních pár míst. Stále trvá nabídka i pro dálkové nástavbové studium Provozní technika (strojní). Kritéria a další pokyny

ZŘIZOVATEL A PARTNEŘI