VYHLAŠUJEME 2. kolo přijímacího řízení na učební obory

Strojní mechanik (23-51-H/01) Obráběč kovů (23-56-H/01)
Počet volných míst: 4 Počet volných míst: 8
Přihláška – vyplnit:  známky ze ZŠ a potvrzení zdravotní způsobilosti. Přihláška – vyplnit:  známky ze ZŠ a potvrzení zdravotní způsobilosti.
Podání přihlášek:  do 25. 5. 2022 Podání přihlášek:  do 25. 5. 2022
Ostatní informace v kritériích. Ostatní informace v kritériích.

Výsledky náhradního přijímacího řízení – STUDIJNÍ OBORY

Vážení rodiče, milí uchazeči,

níže naleznete informace ke zveřejnění výsledků náhradního přijímacího řízení
do studijních oborů na školní rok 2022/2023.

SEZNAMY přijatých a nepřijatých uchazečů – STUDIJNÍ OBORY

INFORMACE  – studijní obory

Výsledky přijímacího řízení – STUDIJNÍ OBORY

Vážení rodiče, milí uchazeči,

níže naleznete informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení
do studijních oborů na školní rok 2022/2023.

SEZNAMY přijatých a nepřijatých uchazečů – STUDIJNÍ OBORY

INFORMACE  – studijní obory

Úspěch v celostátní matematické soutěži

Naši žáci se zúčastnili 25. března 2022 Celostátní matematická soutěž žáků středních odborných škol, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a organizovaná Jednotou českých matematiků a fyziků v sedmi kategoriích podle typu školy.  V kategorii Tříleté učební obory se umístil mezi nejúspěšnějšími řešiteli v celé republice na 2. místě žák Daniel Hanuška – PUZ3. Blahopřejeme.
Číst dále

Spolupráce s POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.

V rámci spolupráce, patří poděkování firmě POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o. za poskytnutí tvrdoměru pro výuku žáků strojních oborů. Žáci si můžou, tak vyzkoušet statické zkoušky – měření tvrdosti, přímo v provozu. Poděkování patří, také třídě OK3 za přípravu a renovaci měřícího centra v CNC učebně.

Číst dále

Prametheus ve strojních dílnách

Projekt Prametheus vytvořila společnost Dormer Pramet, která se zabývá výrobou obráběcích nástrojů. Pomocí tohoto projektu společnost pomáhá odbornému vzdělávání na školách, které vybavuje nejen výukovými plakáty,  ale také pro školy zajišťuje lepší finanční podmínky pro nákup nástrojů.

Číst dále

Ptejte se mě na podnikání

Pro některé zájemce z naší školy, proběhl další workshop s exkurzí ve firmě DOMA. Workshop byl zaměřen na marketing. Celým kurzem naše žáky provedl pan Dominik Ženatý, CEO firmy.

Číst dále

Městské kolo středních škol ve florbalu

Po dvouleté přestávce způsobené covidovou epidemií se uskutečnilo městské kolo středních škol ve florbalu. Základní kolo se odehrálo ve středu 20. dubna 2022 a úspěšné finále v úterý 26. dubna 2022.

Číst dále

Dluhové poradenství

Dne 29. dubna 2022 se pro třídy STR2 a EPO3 uskutečnila přednáška „Dluhové poradenství“ v rámci finanční gramotnosti. S problematikou dluhového poradenství nás seznámil Bc. Jan Dvořáček – Koordinátor Dluhové poradny a Koordinátor projektu Na cestě k zaměstnání z Centra pro lidi sociálně znevýhodněné – Celsuz“.

Číst dále

S němčinou do Laa an der Thaya

Dne 21. dubna 2022 byla třída EPO3 „na skok“ v Rakousku. V rámci výuky německého jazyka navštívila město Laa an der Thaya, které je hned na našimi hranicemi.

Číst dále

ZŘIZOVATEL A PARTNEŘI