Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 61, 627 00 Brno, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Zároveň zveřejnil kritéria přijímacího řízení a pokyny k přihlašování uchazečů. Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024

Ing. Jan Mühlfeit – český manažer, globální stratég, kouč a mentor


Odborná přednáška bývalého prezidenta Microsoft Corporation pro Evropu se uskuteční 7. listopadu 2023 ve školní jídelně, více zde.

FINANČNÍ GRAMOTNOST A PODNIKAVOST – projektový den

Dne 8. 3. 2023 na naší škole proběhl projektový den zaměřený na finanční gramotnost a podnikavost. Dne se zúčastnili naši žáci školy, ZŠ Šlapanice a některé střední školy v JMK. Žáci během dne mohli absolvovat přednášky, dílčí aktivity zaměřené na rozvoj jejich kompetencí k podnikavosti a finanční gramotnosti.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem za obrovskou podporu a čas, který věnovali žákům.
Číst dále

Ředitelské volno – 2. pololetí školního roku 2022/2023

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásil ředitel školy ředitelské volno pro žáky Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace ve dnech:

Číst dále

PŘÍPRAVNÝ KURZ pro žáky 9. tříd začíná 16. února 2023


Vážení rodiče a zájemci o vzdělávání na naší škole, oznamujeme Vám, že dne 8. 2. 2023 bylo ukončeno přihlašování do přípravného kurzu k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Žáci si přinesou psací potřeby a blok na poznámky.
Učebny vyčleněné pro kurz jsou ve 2. patře – vchod A. Seznamy žáků v učebnách budou dne 16. 2. 2023 od 14:30 k dispozici na vrátnici školy a budou vyvěšeny i na dveřích učeben. Vstup do budovy školy bude umožněn od 14:30.
Číst dále

„Naši žáci mají mnoho talentů!”


Žákům Sebastienu SzaboviPavlu Voráčovi (IT3B) se podařilo dostat do „Programu na podporu nadaných studentů (JCMM)“ a získat tak stipendium pro svůj rozvoj a sebevzdělávání. GRATULUJEME!

Číst dále

Firemní dny JMK


Dne 2. 3. 2023 se účastnilo 8 žáků třídy EPO2B Firemních dnů JMK ve VIDA! Science centrum Brno. Soutěž byla realizována JA Czech pod iKAP II JMK. Náš žák Sedrik Šenk byl členem vítězného týmu v kategorii Nejlepší podnikatelský nápad, za což mu gratulujeme! Poděkování ovšem patří všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili. Byli aktivní, přinášeli do týmů řešení a skvěle prezentovali své nápady a odnesli si spoustu zkušeností.

Číst dále

Sdílení dobré praxe SŠTE Brno, Olomoucká, p. o. – iKAP II JMK


Ve čtvrtek 2. března 2023 proběhlo na naší škole sdílení dobré praxe v rámci teoretické výuky odborných předmětů, pro naše kolegy ze středních a základních škol Jihomoravského kraje. Hlavním tematickým blokem byl: Jak budovat podnikavý tým, ukázky z výuky a prohlídka školy. Sdílení rozvoje a cesty budování podnikavého týmu P-koordinátorů a jak lze rozvíjet podnikavost na velké SŠ. Běhen prohlídky kolegové nahlédli do praktických dílen i výuky, kde se s žáky trénují podnikavé dovednosti.
Číst dále

Workshop: Můžeš podnikat/Y Soft

Pro část žáků EPO3B se uskutečnil 7. 2. 2023 workshop „Jak hrát a neprohrát hru zvanou podnikání“ pod organizací Můžeš podnikat ve společnosti Y Soft Ventures Management, a. s. Cílem projektu je koučováním podpořit učení a rozvoj žáků. Žáci se se seznámí s fungováním firmy, významem jednotlivých oddělení a pokaždé se během workshopu zaměřují ve výuce na odlišnou oblast ve firemní kultuře.

Číst dále

Sdílení prostor SŠTE – IKAP JMK II.


V pátek 24. února 2023 proběhla na naší škole vzdělávací aktivita pro učitele středních škol. Jednalo se o sdílení odborných učeben a pracovišť pro naše kolegy učitele z dalších středních škol Jihomoravského kraje. Díky firmě Renishaw, která se opakovaně na této aktivitě zúčastnila, se tak mohli všichni přítomní seznámit s praktickým seřízením nástrojové a obrobkové sondy v CNC strojích. Další část dne byla věnována individuálním dotazům a vzájemnému předávání odborného know-how z oblasti CNC obrábění.

Číst dále

ELEKTROTECHNICKÉ KURZY

Naše škola nabízí v rámci Vzdělávání dospělých nové elektrotechnické kurzy:
Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení – jednodenní kurz s přezkoušením a získáním osvědčení

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení – přípravný 10-ti denní kurz pro osoby poučené zakončený přezkoušením a vystavením osvědčení