Zdravé studium z domu

Dne 14. 5. 2021 se třída EPO3 pod vedením Mgr. Mikeskové zúčastnila zajímavého online kurzu od Nevypusť duši. Bylo příjemné se zastavit a vyzkoušet si relaxační techniky, pobavit se o starostech v distančním vzdělávání a zaměřit se na zdravé studium z domu. Naši žáci ocenili nejen skvěle nachystaný program, ale i věkově blízké lektorky.