Závěrečná odborná konference v ČNB: GMW 2022

Dne 7. 4. 2022 jsme se účastnili za odborné střední vzdělávání konference GMW 2022, která navazuje na Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti Global Money Week.  Cílem Global Money Week je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi.

Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. Podpora a aplikace veřejného a soukromého sektoru do školství je nepostradatelná a vážíme si této spolupráce, jelikož rozvíjí kompetence našich žáků a učitelů.

Národním koordinátorem konference je Ministerstvo financí. Národním organizátorem je yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Konference je pod záštitou České národní banky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jsme velice rádi, že jsme se  této konference mohli zúčastnit!

Program konference [*.pdf]
Partneři projektu [*.pdf]