Za prací do UK

prace_UKDne 25. 1. 2017 se na naší škole uskutečnila beseda na téma Za prací do UK, kterou organizovali učitelé cizích jazyků a zúčastnily se jí třídy nebo skupiny tříd EPO1, EPO2, EPO3, EPO4, IT1A, IT2A, IT3A, IT4A, IT4B, PSP3, MS3A, ME3A a ME4B se svými vyučujícími. Besedu připravili a vedli bývalí studenti oboru IT Jan Kala a Marek Kučera.

Studenti v roce 2015 vyjeli přes projekt Erasmus+ na stáž do města Portsmouth a díky zkušenostem v něm získaných se rozhodli hned po maturitě odjet za prací do Velké Británie. Tříměsíční pobyt jim poskytl zdokonalení se v jazyce, získání životně důležitých zkušeností, poznání nových míst a přátel.

prace_UK2Jan a Marek nám pomocí poutavé prezentace radili, jak si najít práci v Anglii, co všechno je k tomu potřeba a jak předejít případným problémům. Pro nás, studenty, to byla velice zajímavá beseda, díky které jsme poznali nové možnosti výjezdu za prací nebo na stáž při studiu na střední nebo vysoké škole.

Beseda nás rovněž povzbudila ke studiu anglického jazyka a k tomu, abychom se nebáli cestovat a aby hranice pro nás nebyly překážkou.

Zpracovaly Kristýna Pavelčíková a Kateřina Šafratová, EPO1

Prezentace – práce v UK [online .ppts, OneDrive]