Workshop Y SOFT VENTURES MANAGEMENT, a.s.


Dne 23. 11. 2022 pro část žáků IT3A proběhl workshop „Jak hrát a neprohrát hru zvanou podnikání“ pod organizací Můžeš podnikat ve firmě Y Soft Ventures Management, a. s. Cílem projektu je koučováním podpořit učení a rozvoj žáků.

Žáci se se seznámí s fungováním firmy, významem jednotlivých oddělení a pokaždé se během workshopu zaměřují ve výuce na odlišnou oblast ve firemní kultuře. Hlavní lektorem a vedoucím workshopu byl Václav Muchna. Poděkování patří také manažerce rozvoje projektu Janě Králové za realizaci a umožnění workshopu pro naše žáky.