Workshop KESAT, a. s.

Pro žáky 3. ročníků Mechanik seřizovač – programování CNC, společnost KESAT, a. s., pan Pavel Herman připravil workshop na seznámení a možnosti rozvoje v oblasti robotických pracovišť pro broušení a leštění.Žáci zjistili, jak řízení (HW i SW) realizuje pohyb robota, ovládání a monitoring síly obrábění, řízení a integraci ostatních periferních prvků (grippery, výměnné nástroje, materiálový tok, atd.). A také jak v softwaru jsou integrovány mnohé technologické funkce pro komplexní opracovávání povrchů, jako jsou např. broušení svarů, snímání a rozpoznávání obráběného povrchu, integrace senzorů a další.Také se žáci seznámili a mohli porovnat pozici v podnikatele a zaměstnance. Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.